Posude za vaganje (vegeglasi)

Laboratorijske čaše, niska i visoka forma

Epruvete (bakto, hemijske, durham cevčice)

Levci obični, za prah, za ukapavanje, za odvajanje…

Mikrobirete po Bangu

Bireta po Mohru

Normalni sudovi (odmerne tikvice)

Kapalice svetle i tamne

Menzure

* Klikni na fotografiju za detalje

Viskozimetri Cannon Fenske

* Klikni na fotografiju za detalje

Viskozimetri Cannon-Fenske za neprozirne tečnosti

* Klikni na fotografiju za detalje

Viskozimetri Ubbelohde

Erlenmajeri, široko i usko grlo, sa šlifom ili bez

Eksikatori

Automatske birete po Pelletu, svetle i tamne

Pipete graduisane i trbušaste, obične i sa klipom

* Klikni na fotografiju za detalje

Butirometri

Reagens boce i boce za prah, svetle i tamne

Kondenzatori (hladnjaci): Libig, kuglasti (Alin), spiralni (Dimroth), vazdušni

Ekstraktori po Soksletu

Vodena vakuum pumpa