Laboratorijska plastika

Kese za stomaher (blender bags) i slamčice za kese

Serološke pipete, sterilne

Špric boca, PE-LD

Menzura (PP ili PMP)

Čaša laboratorijska sa drškom, PP

Boca za destilovanu vodu (Aspirator boda),PE-HD

Stalak za epruvete, PP

Stalak za pipete, PP

Bočice za uzorkovanje mleka

Eze, sterilne, PS

Petri Šolja (Petri posuda), PS

Mikrocentrifuške epruvete (Eperdonfice), PP

Posuda za uzorkovanje
(PS+PP)

Epruveta sa čepom, sterilna
(PS + PE-LD)

Sušač laboratorijskog posuđa

Epruveta, PS

Levak laboratorijski,
PP

Špatula – kašika, SP

Nastavci za automatske pipete

Pipeta po pasteru
(Pasterova pipeta)